fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Punkt P porusza się ruchem harmonicznym w górę i w dół wokół położenia równowagi na osi x. Wszystkie punkty na powierzchni fali poruszają się takim ruchem. Fala to nie przesuwające się na dowolną odległość cząsteczki (np. rzeka) tylko rozchodzące się na dowolną odległość zaburzenie równowagi (np. gładkiej powierzchni wody).
ruchem harmonicznym