fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fale dzielę na dwa rodzaje w zależności od kierunku ruchu cząsteczek ośrodka względem kierunku fali. Fala poprzeczna. Ruch cząsteczek jest prostopadły do kierunku fali. Fala podłużna. Ruch cząsteczek jest równoległy do kierunku fali.