fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wahadło fizyczne to ciało wahające się wokół osi obrotu k nie przechodzącej przez środek masy S. Okres wahadła fizycznego dla małych kątów alfa.
środek masy Wyprowadzenie wzoru na okres drgań wahadła fizycznego moment bezwładności przyspieszenie ziemskie