fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Od częstości kołowej omega omega zależy okres ruchu ciała.
Ruch harmoniczny prosty okresu ruchu Wyprowadzenie wzorów na okres i częstość kołową w ruchu harmonicznym Wyprowadzenie wzorów na okres i częstość kołową w ruchu harmonicznym prędkość kątową