fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sprężynę z ciałem odciągnąłem na odległość x_1 działając siłą F przeciwnie skierowaną do siły sprężystości. Wartość siły F zwiększałem od 0 do F_1. Ciało uzyskało energię potencjalną sprężystości E_{ps1} równą pracy jaką wykonałem. Praca jaką wykonałem jest równa polu trójkąta pod wykresem. Praca jaką wykonałem jest równa całce oznaczonej.
siły sprężystości