fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość chwilowa v w punkcie A. Ta granica jest równa pochodnej wektora położenia r po czasie. v = dr/dt Składowe wektora prędkości v = [ dx/dt, dy/dt, dz/dt ]
Wzory na prędkość chwilową pochodnej Wzory na prędkość chwilową Składowe wektora prędkości chwilowej