fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzory dla ruchu jednostajnego, prostoliniowego. Wzór na prędkość, drogę i czas w ruch jednostajnym, prostoliniowym. Prędkość i przyspieszenie w ruchu jednostajnym, prostoliniowym. Prędkość to wielkość wektorowa.
Wzór na drogę w ruchu jednostajnym, prostolinowym Wzór na czas w ruchu jednostajnym, prostolinowym Zadania z ruchu jednostajnego