fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wykaż Ilu najbliższych sąsiadów Cl– ma jon Na+ w chlorku sodu? xxx: Ilu najbliższych sąsiadów Cl– ma jon Na+ w chlorku sodu? Ile jonów Na+ należy do najbliższych sąsiadów jonu Cl ?. Jak wykazać to, że tych sąsiadów jest 6?
18 maj 15:20
: Narysuj sobie szescian i policz wier2zcholki, pamiętając że każdy z jonów należy do 8 sąsiednich komórek elementarnych
18 maj 21:42