fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
półprzewodniki Paweł: Po połączeniu półprzewodników typu p i n następuje samorzutny przepływ ładunku przez złącze, krótko opisz proces przepływu
18 maj 14:25
: Zapytaj Gugla o diodę.
18 maj 21:40