fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z rowni Bozena: Na ciężarek o masie 10 kg znajdujący się na równi pochyłej o kącie nachylenia 30 działa siła poziomo skierowana o wartości 200N.wspolczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy powierzchniami wynosi 0.5.Oblicz przyspieszenie ciężarka
6 maj 19:45
: poziomo ale w którą stronę?
7 maj 06:09