fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Z jakiej odległości L będzie widoczne punktowe źródło światła o mocy promieniowa Kabanos: Ludzkie oko może zauważyć źródło światła, jeżeli dociera do niego n = 6000 fotonów w ciągu sekundy. Z jakiej odległości L będzie widoczne punktowe źródło światła o mocy promieniowania Po = 100 W, wysyłając światło monochromatyczne o długości λ = 560 nm ? Przyjmij, że średnica źrenicy oka wynosi d = 5 mm.
30 kwi 11:57
: Wystarczy o wiele mniej fotonow. pole sfery zna?
1 maj 08:06