fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elementy kosmonautyki o rany julek: Przyjmując za dane przybliżone wartości ; prędkość ucieczki z Ziemi−11,2kms−1,prędkość ucieczki z Księżyca−2,38 kms−1,Rz=3,66Rk ocenić czy siła grawitacji działająca na ciało o masie 20 kg znajdujące się na powierzchni Ziemi jest większa czy mniejsza niż siła ciężkości działająca na ciało o masie 100 kg znajdujące się na powierzchni Księżyca?
30 kwi 10:08