fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasady dynamiki Newtona Brt: Trzech chłopców, każdy o masie M = 40 kg, buduje domek na drzewie. Do transportu materiałów używają liny przerzuconej przez gałąź znajdującą się na wysokości h=3 m. Tym sposobem wciągają na drzewo ładunki o masie m = 20 kg. Każdy z nich stosuje inną technikę. Jeden z chłopców, stojąc nieruchomo na ziemi, ciągnie za wolny koniec liny siłą F taką, że ładunek porusza się ruchem jednostajny. Drugi chłopiec możliwie najwyżej chwyta koniec liny i zawisa na niej. Trzeci wspina się po linie z przyspieszeniem a, 2względem liny. Oblicz przyspieszenie, z jakim wznosi się ładunek, oraz siłę naciągu liny w każdej sytuacji Pomiń silę tarcia liny o galąż.
24 kwi 21:05
: Lepiej jak wszyscy trzej by sie powiesili na tej linie.
24 kwi 22:07