fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
spadek sitek: piłka o masie 15 kg i objętości 10 dm szesciennych zrzucono z wysokości 10 metrów. Oblicz jaką pole powierzchni całkowitej jaką w piasku wygniecie piłka po upadku. Powierzchnia skumuluj w ostrosłup prawidłowy czworokątny. Podaj jego wymiary.
17 mar 16:59
: podaj gęstość piłki i piasku
17 mar 18:55
sitek: piasek 2,62 g/cm3 piłka 1,3 g/cm3
19 mar 16:57
: źle
 g 
piłka 1,5

 cm3 
20 mar 09:56
sitek: a skad to wiadomo
21 mar 13:13
: z tresci zadania i wzoru na objętość kuli
21 mar 19:15