fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zastosowanie młotka schmidta Jotkar: Czym jest młotek Schmidta? Co jest istotne w trakcie badania wytrzymałości betonu przy jego użyciu?
2 mar 10:58
rmiz: Młotek Schmidta to urządzenie służące do pomiaru twardości betonu oraz innych materiałów budowlanych, takich jak kamień czy cegła. Podczas badania wytrzymałości betonu za pomocą młotka Schmidta istotne jest przede wszystkim dobranie odpowiedniej siły uderzenia. W trakcie pomiaru młotek uderza w beton, a wbudowany w niego czujnik mierzy odbitą energię. Wynik jest następnie przeliczany na twardość betonu wyrażoną w jednostkach skali Shore'a lub w megapaskalach (MPa). Do przeprowadzenia pomiaru wytrzymałości betonu za pomocą młotka Schmidta konieczne jest wybranie odpowiedniego punktu badawczego na powierzchni badanego elementu, który jest reprezentatywny dla całej powierzchni. Ważne jest również uwzględnienie innych czynników wpływających na wynik pomiaru, takich jak wilgotność betonu czy wpływ innych materiałów wprowadzonych do betonu. https://odpowiedzinapytania.pl/czym-jest-mlotek-schmidta-co-jest-istotne-w-trakcie-badania-wytrzymalosci-betonu-przy-jego-uzyciu/ Na tej stronie jest szerszy opis badania. Wczytaj się.
2 mar 14:01