fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut kamieniem na zbocze góry - liceum syphon: Chłopiec stojący na szczycie wzgórza o kącie nachylenia 45 stopni rzuca kamień pod kątem 60 stopni w górę od poziomu z szybkością początkową 10 m/s. W jakiej odległości od chłopca kamień spadł na zbocze góry? Jak się zabrać w ogóle za to zadanie? Z góry dzięki za pomoc!
21 lut 18:50
: zacznij rzucać
21 lut 23:29
: Współrzędne chłopca: (0;0) w układzie kartezjańskim (XOY) r−nie stoku wzgórza: y = −x r−nia ruchu kamienia: x(t) = Votsin60o
 gt2 
y(t) = Vo t sin60o

 2 
z dwóch ostatnich rugujesz czas i dostajesz r−nie paraboli=tor ruchu kamienia następnie szukasz punktów wspólnych paraboli i prostej, a potem liczysz z tw. Pitagorasa dodległosć od punktu (0;0)
22 lut 14:37