fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch liniowy leonx26: Głowa dziobiacego dzięcioła może osiągnąć prędkość około 6,5 m/s. Kiedy uderza w pień drzewa, zatrzymuje się w odległości 3,0 mm. a) Jakie jest przyspieszenie? Porównaj to z przyspieszeniem grawitacyjnym. b) Po jakim czasie głowa się zatrzyma? c) Na szybkim filmie nagrano dzięcioła z szybkością 2000 klatek na sekundę. Zaobserwowano zatrzymanie głowy w ciągu jednej do dwóch klatek. Czy ta obserwacja jest zgodna z tym, co wyliczyłeś w punkcie b)? Czy są jakieś zalety mierzenia prędkości i odległości zatrzymania zamiast pomiaru czasu?
18 lut 11:11
19 lut 20:04