fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przyspieszenie bloku Idiot: Na blok o masie m=4kg umieszczony na poziomej powierzchni o współczynniku tarcia 0 3 dzialaja dwie siły skierowane w te sama stronę F1=20N o kacie nachylenia do podłoża −18 stopni i F2=12N o kącie nachylenia do podłoża 27 stopni. Z jakim przyspieszeniem porusza się blok? Odpowiedź musi wyjść 3.9 m/s−2.
11 lut 20:29
kretyn:
 F1cosα1 +F2cosα2 −μ(mg−F1sinα1−F2sinα2) 
a =

 m 
11 lut 21:28
kretyn:
 m 
a≈5,4

 s2 
11 lut 21:32
: musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce😁
11 lut 21:33