fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
obliczanie steżenia procentowego i zamiana jednostek paula: jak zamienic litry na gramy, zeby obliczyc steżenie procentowe solanki w wyniku rozpuszczenia 0,85 kg soli w 5 litrach wody
29 sty 13:06
1:
 kg 
Musisz założyć jakiąś gęśtość wody, najprościej przyjąć, że wynosi 1

 dm3 
1 litr to 1 dm3 − czyli, żeby policzyć mase wody należy pomnożyć jej objęość razy gęstość:
 kg 
m= V*d => m= 5 dm3 * 1

= 5 kg
 dm3 
1 kg to 1000 g, czyli mamy 5000 g wody oraz 0,85 kg soli, czyli 850 g soli. Stężenie procentowe solanki to zawartość soli w całej masie (czyli woda + solanka):
 msol 0,85 kg 
csolanka =

*100% =

*100% = 14,5%
 msol+mwoda 0,85 kg + 5 kg 
29 sty 16:52
paula: Ok, bardzo dziekuję
29 sty 18:01