fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz przyspieszenie walca Jacek: Po równi pochyłej o wysokości 1m i długości podstawy 3m stacza się bez poślizgu walec o promieniu 10 cm i masie1kg. Oblicz przyspieszenie walca, jego prędkość u podstawy równi i siłę tarcia, dzięki której walec może się toczyć.
22 lis 22:48
:
 4gh 
ZZE⇒v=

 3 
23 lis 19:39
: v= wt
 at2 v2 2gh 
S=

⇒ a=

=

 2 2s 3s 
23 lis 19:42
:
 I∊ mgh 
M=I∊= rTsin90o⇒T=

=

 r 3s 
24 lis 07:22