fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
bryła sztywna f: Do krążka o masie 2 kg i promieniu 10 cm przyłożono pod kątem 30 stopni do stycznej siłę o wartości 40 N. Oblicz przyspieszenie kątowe oraz prędkość kątową po 15 s
8 lis 18:44
: ∊= 2003 ω=∊t
9 lis 07:15