fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka studia Baczus321: Jakie obciążenie drutu stosowanego w ćwiczeniu wygeneruje falę stojącą o wartości parametru k =1? K to jest ilość fal która się tworzy.
26 paź 13:10
: idź do wróżki
26 paź 19:31