fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z fizyki Dp228: 2.5 Dwa samochody po równoczesnym opuszczeniu skrzyżowania poruszają się po prostych drogach. Tory ruchu samochodów przecinają się pod kątem 60°, a wartości prędkości są jednakowe i wynoszą 80 km/h. Z jaką prędkością samochody oddalają się od siebie?
20 paź 13:36
: tw. cosinusów
21 paź 08:07