fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
opór przewodnika Watt: Opór pewnego kawałka przewodnika wynosi R0. Jeśli zmniejszymy 5 razy długość tego przewodnika przy niezmienionej masie, to opór tego przewodnika: a) zmaleje 25 b) wzrośnie 125 c) zmaleje 5 d) nie zmieni się
14 paź 16:17
: C
14 paź 22:07
Watt: A czy to że masa się nie zmienia nie wpływa na inne wymiary? Skoro jest krótszy, a masa ta sama to znaczy, że musiała się podstawa zmienić chyba.
14 paź 22:23
: A
15 paź 06:55