fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaki ładunek będzie miało 0,1 mola węgla jeśli odbierzemy mu 1/6 elektronów? Leon: Proszę o pomoc w tym zadaniu z fizyki Jaki ładunek będzie miało 0,1 mola węgla jeśli odbierzemy mu 1/6 elektronów? Liczba Avogadro NA=6e23 1/mol a ładunek elementarny e=1,6e−19 C. Oznaczenie (liczba)e−19 oznacza liczba razy 10 do potęgi −19, podobnie (liczba)e23 oznacza liczba razy 10 do potęgi 23 Na tym rozumowaniu utknąłem Jeśli węgiel straci 1/6 elektronów zostanie 5. Czy mam skorzystać z tego wzoru q= n*e 1mol→6*1023 0,1mol→x x = 0,602* 1023 cząstek I co dalej?
11 paź 18:00
: Ile elektronów ma atom węgla
11 paź 20:01
12 paź 02:19
: q=6,02x1022x1,6x10−19=9632 C
12 paź 02:23