fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
częstotliwość | wahadła matematyczne erk: "Dwa wahadła matematyczne o masach m1 i m2 oraz długościach l1 i l2 są zawieszone na różnych wysokościach. Masy są połączone prętem, tak, że w stanie równowagi wahadła są pionowe, a pręt jest poziomy. Wyznacz częstotliwość drgań układu w płaszczyźnie wyznaczonej przez równowagowe położenia wahadeł i pręta przy małych odchyleniach od położenia równowagi (takich, że można przyjąć sinα=α gdzie α jest kątem odchylenia wahadła od pionu wyrażonym w radianach)" Nie proszę o rozwiązanie, ale o wytłumaczenie co wpływa na częstotliwość drgań w takim przypadku. Zastanawia mnie w czym tkwi szkopuł tego zadania...
10 paź 16:15
: zrób rysunek
11 paź 20:01