fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Udowodnij tożsamość wektorową Sara66: Udowodnij tożsamość: a) a × (b × c) = b(a · c) − c(a · b) b) a · (b × c) = c · (a × b) Są to wektory oczywiście. Mam to rozpisać na współrzedne?, pomocy
8 paź 21:35
: Zajrzyj do E.Karaśkiewicz−Zarys teorii wektorów i tensorówwyniki lub wygugluj
9 paź 01:23
Leon: Proszę o pomoc w tym zadaniu z fizyki Jaki ładunek będzie miało 0,1 mola węgla jeśli odbierzemy mu 1/6 elektronów? Liczba Avogadro NA=6e23 1/mol a ładunek elementarny e=1,6e−19 C. Oznaczenie (liczba)e−19 oznacza liczba razy 10 do potęgi −19, podobnie (liczba)e23 oznacza liczba razy 10 do potęgi 23 Na tym rozumowaniu utknąłem Jeśli węgiel straci 1/6 elektronów zostanie 5. Czy mam skorzystać z tego wzoru q= n*e 1mol→6*1023 0,1mol→x x = 0,602* 1023 cząstek I co dalej?
11 paź 17:25
: A dalej, to nie podczepiaj się pod cudze posty
12 paź 02:19