fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jakie jest natężenie fali radiowej w odległości 1km od nadajnika o mocy 100kW? Dima:
10 cze 17:34
: Podstaw do wzoru i włącz kalkulator
 P 
I=

 4πr2 
11 cze 21:04