fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź przyśpieszenie klina ABC: rysunekCiało o masie m=1kg zsuwa się po powierzchni bocznej klina o masie M=2kg, spoczywającego na doskonale gładkiej, poziomej powierzchni stołu. Powierzchnia klina jest nachylona pod kątem α = 45° do poziomu. Z jakim przyspieszeniem będzie się przesuwał klin po powierzchni stołu?
14 maj 15:41
20 maj 07:13