fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
chemia monsterr: W mieszaninie węglanu glinu − Al2(CO3)3 i wodorowęglanu sodu − NaHCO3 węgiel stanowi 15.35 %mas. Jaki jest udział masowy sodu w tej mieszaninie? MNa = 22,99 g/mol MAl = 26,98 g/mol MC = 12,01 g/mol MH = 1,008 g/mol MO = 16,00g/ mol
15 paź 22:18
16 paź 09:55
Maciej :
1 lis 16:57
Maciej :
1 lis 17:00