fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
gdsf dgfdsfg: Rzucono pionowo w górę z prędkością v0piłkę o masie m. Siła oporu powietrza działająca napiłkę dana jest wzorem F=−kv. Znaleźć równanie ruchu piłki, czas lotu do najwyższego punktu toru i położenia tego punktu.
12 kwi 18:27
: ma= −mg−kv
d2y kdy 

=−g −


dt2 mdt 
13 kwi 10:24