fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pytanie z teorii NIeogarnięta pl: Czy zwrot wektora indukcji magnetycznej jest zawsze taki sam jak zwrot linii pola magnetycznego w tym miejscu? Staram się zrozumieć gdzie wytwarza się biegun północny a gdzie południowy na np cewce
13 mar 18:51
: Poczytaj o tym w podręczniku, może zrozumiesz.
14 mar 07:30