fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siły Pawel: Pocisk o masie 0,2 kg lecący z prędkością 800 m/s przebija w czasie 2 ms drzewo i leci dalej z szybkością 100 m/s. Oblicz wartość siły działającej na pocisk.
26 lut 17:01
kerajs: Ft=Δmv
26 lut 18:37