fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy byłby ktoś w stanie WYTŁUMACZYĆ mi jak zrobić to zadanie? nikt: rysunekOblicz przyspieszenie kątowe walca o masie M i promieniu R oraz jego przyspieszenie kątowe
13 lut 22:20
: Wystarczy II zasada dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego plus a = r∊
13 lut 23:27
: a co to jest ta kropka "m"
14 lut 06:50