fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczyć przyśpieszenie kątowe ε i przśpieszenia a w chwili pokazanej na rysun Piotrunn: rysunekPręt o masie M i długości l jest podparty w lewym końcu. Na koniec pręta działa siła F. Wyznaczyć przyśpieszenie kątowe ε i przśpieszenia a w chwili pokazanej na rysunku.
6 lut 10:44
Einstein:
 F L − 0,5MgL 
ε =

; J =(1/3)ML2
 J 
6 lut 11:54