fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz pole przekroju poprzecznego. 123: Masa aluminiowego drutu wynosi 3,6 kg, a jego opór to 0,5 Ω. Oblicz pole przekroju poprzecznego drutu, jeżeli gęstość wynosi 2700 kg/m3, a przewodnictwo właściwe jest równe 3*108.
3 lut 17:41
Einstein: R=δL/S opór ; m = dLS ; masa otrzmujesz : S = δm/dR
3 lut 18:35
123: Czy δ oznacza przewodnictwo właściwe? Przepraszam, ale potrzebuję łopatologicznie...
3 lut 18:42
Einstein: tak δ= 3*108 Ωm d= 2700 kg/m3 m = 3,6 kg R = 0,5 Ω
3 lut 18:47
123: Dziękuję bardzo
3 lut 19:07
Einstein: poprawka δ =3*10−8 Ωm
3 lut 19:07
: Skoro ρ w danych wynosi 3*10+8 , to pierwsza wersja jest poprawna😄
4 lut 11:49
xxx: δ− opór właściwy dla aluminium = 0,33*10−8 Ωm , zaś przewodnictwo właściwe α= 1/δ = 3*108 (1/Ωm)
4 lut 16:10