fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o ratunek z tym zadaniem=) Kacper: 3. Po rzece płynie łódka ze stałą względem wody prędkością v1, prostopadłą do kierunku prądu. Woda w rzece płynie wszędzie równolegle do brzegów, ale jej prędkość zależy od odległości od brzegów i dana jest wzorem:
 y2 y 
𝑣2 = −4v0

+4v0

 L2 L 
gdzie v0 − maksymalna prędkość wody, L − szerokość rzeki. a) Narysować wykres prędkości wody w rzece; b) Znaleźć wartość wektora prędkości łódki względem brzegów; c) Znaleźć kształt toru łódki.
26 sty 19:59
: Wyguguj sobie zbiór zadań i problemów z fizyki tom 1, tam znajdziesz rozwiązanie
26 sty 22:43
JAAA: Narysuj masę 𝑚 = 1 𝑘𝑔 poruszającą się pod górkę na płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem 𝛼 = 30°.Siła ciągu (nadająca przyśpieszenie ciału pod górkę) wynosi 𝐹 = 20 𝑁. Oblicz przyspieszenie 𝑎 =? uwzględniając ciężar ciała (przyspieszenie ziemskie 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 i jednocześnie zaniedbując tarcie.
1 lut 19:14