fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawa Gaussa i prawo Coulomba Rafał: Korzystając z prawa Gaussa dla ładunku punktowego Q wyliczyć natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunek Q i wyprowadzić prawo Coulomba dla ładunków punktowych Q i q.
16 sty 13:03
Einstein: patrz każdy podręcznik z fizyki !
16 sty 16:16