fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut Klara: ) Pod jakim kątem wystrzelono pocisk, jeśli zasięg rzutu był równy 800m, a największa wysokość 200m?
6 sty 11:22
7 sty 08:00