fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc z zadaniem Uczeń: Ile musi wynosić różnica potencjałów pomiędzy elektrodami umieszczonymi w próżni aby zjonizowana cząsteczka tlenu została przyspieszona między nimi do prędkości równej prędkości dźwięku w powietrzu. Nie mam pojęcia jak zabrać się za to zadanieemotka
4 sty 11:49
Einstein: 0,5 m v v = q U
4 sty 18:28