fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pytanie teoretyczne Jan: Jaki rodzaj przebiegu elektrycznego jako nośnika informacji jest wykorzystywany w komunikacji radiowej. Wymienić cechy i uzasadnić.
30 lis 09:39
30 lis 13:24
: jak zdefiniujesz "przebieg elektryczny", to Google ci odpowie
30 lis 13:25