fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Problem ostatnim podpunktem Paulina: Znaleźć prędkość względem brzegu rzeki a)łódki płynącej z prądem b)łódki płynącej pod prąd c) łódki płynącej pod kątem alfa=90 stopni do prądu. Prędkość prądu rzeki v1=1m/s, prędkość łódki względem wody v2=2m/s a) v1+v2=3m/s b)v2−v1=1m/s c)? kom. podłożyłam to pod wzór na prędkość kątową, ale mimo to nie wychodzi Proszę o pomoc
26 lis 04:37
: Podlozylas sie pod wzór Współczuję 🤣
26 lis 06:48
Paulina: Zrobiłam ostatni podpunkt z w. Pitagorasa, mimo to wynik różni się od tego w kluczu. Proszę jeszcze raz o pomoc
26 lis 13:52
Paulina: Wynik ma wynosić 2.24m/s
26 lis 14:12
: są dwie prawidłowe odpowiedzi: −jeżeli płynie prostopadle do brzegu czyli wektor wypadkowy jest ⊥ do brzegu (wtedy płynie najkrótszej drodze), to v = 22 −12 =3 ≈1,73 −jeżeli wektor prędkości łódki jest ⊥ do brzegu, to v =22+11=5 ≈ 2,24 − w pozostałych wariantach może być...różnie emotka trzeba korzystać z tw. kosinusów
27 lis 10:30