fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadnako m4rrios: Ciało zostało upuszczone z wysokości ℎnad poziomem ziemi. Wyznaczyć czas𝜏, po którym ciało spadając swobodnie, uderzyło o ziemię oraz prędkość końcową𝑣𝑘.
4 lis 09:32
6 lis 08:03