fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
krople deszczu Student:
 ml 
Deszcz pada pionowo z prędkością Vd=20m/s w ilości U= 100

. Szyba samochodu jest
 m2 *min 
nachylona do pionu po kątem α= 30. a) Pod jakim kątem α w stosunku do pionu pada na szybę samochodu jadącego po prostej drodze z prędkością Vs= 50km/h? b) Jaka ilość deszczu spada wtedy w ciągu minuty na przednią szybę samochodu(w przeliczeniu na jednostkę powierzchni)?
19 paź 16:00
20 paź 08:24