fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź wektor prędkości Wika: Punkt materialny porusza się tak, że jego wektor wodzący dany jest jedną z poniższych zależności od czasu. Dla każdego z przypadków znaleźć wektor prędkości, zależność prędkości od czasu oraz wektor przyspieszenia. Określić rodzaj ruchu jakim porusza się punkt w danym przypadku. a) r(t) = [v0t+ bt2, 2v0t + 2bt2, 0 ] (v0, b − stałe) b) r(t) = [ 3v0t, v0t, H−gt2 ] (v0, H, g − stałe)
16 paź 22:48
: a)
 dr(t) 
v=

= [vo +2bt, 2vo + 4bt, 0]
 dt 
 dv 
a=

= [ 2b, 4b, 0] ==> a = 4b2 + 16b2 =2b5= constans − ruch jednostajnie
 dt 
zmienny podobnie policzysz b)
19 paź 09:22