fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oszacuj czas potrzebny na zagotowanie Karol: Czajnik elektryczny podłączono do sieci elektrycznej. Na fotografii przedstawiono tabliczkę znamieniową tego czajnika. (informacje z tabliczki: U − 230 V P − 850 W) a.) Aby ogrzać 1l wody o 10*C, należy dostarczyć do wody energię 42 000J. Oszacuj czas potrzebny na zagotowanie 0,8l wody, której temperatura początkowa była równa 25*C. Przyjmij brak występowania start ciepła
16 paź 21:24
: Q= mcwΔt = 0,8 x 4200 x 75 =..
 W Q Q 
P=

=

=> t =

=...
 t t P 
19 paź 09:17