fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia pochyła yyyys: Kulka o masie m i promieniu r stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Kąt nachylenia równi do poziomu to α. Przyspieszenie środka masy kulki jest równe: A. a={3}{5}*g*sin α B. a={1}{5}*g*sin α C. a={5}{7}*g*sin α D. a={2}{7}*g*sin α
23 wrz 16:48
yyyys: A. a=35*g*sin α B. a=15*g*sin α C. a=57*g*sin α D. a=27*g*sin α
23 wrz 19:38
daras :
 5 
dla kuli: a =

gsinα
 7 
 gsinα 
ogólnie: a =

' gdzie Io = kmr2
 1+k 
25 wrz 10:01