fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz wzór na okres drgańciała spadającego przez Ziemię Anetka: Natezenie grawitacyjne w środku Ziemi wynosi y=43 π*G*ρ*r Załóż, że Ziemia jest jednorodną kulą (tzn. o jednakowej gęstości w każdym punkcie równej średniej gęstości Ziemi). Przez Ziemię przewiercono tunel przechodzący przez jej środek. a) Wyznacz wzór na okres tych drgań
12 wrz 16:59
:
  
T =

  
13 wrz 11:02
Anetka: Odpowiedź to ja mam haha emotka tylko jak do tego dojść
13 wrz 19:52
: wyznaczyć współczynnik sprężystości k i podstawić do gotowego wzoru emotka
 m 
T =2π

 k 
15 wrz 08:41
Anetka: Z czego wyznaczamy wzór na k?
16 wrz 17:01
: ze wzoru na siłę w ruchu harmonicznym F = kx bo to u ciebie y = F~r→x a nie żadne natężenie, radzę dokładniej przepisywać treści zadań
16 wrz 23:52