fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciało doskonale czarne o rany julek:
 hf hf 
Wzór Planca−ΦP=8πchλ−4*(e

)−1 aproksymujemy wzorem Wiena gdy a)

=7,
 kT kT 
 hf 1 
oraz wzorem R−J gdy b)

=

.Która aproksymacja jest dokładniejsza ?
 kT 500 
11 cze 09:50
Andriej Zet:
 hf 
a) wzór Wiena:ΦW=8πchλ−4*(e

)−1
 kT 
 hf 
b) wzór R−J ΦR =8πchλ−4*(

)−1
 kT 
 e7 
a)

−1=9.127142532*10−4
 e7−1 
 0.002 
b) 1−

=9.996666666*10−4
 e0.002−1 
a<b Wzór Wiena w tym przypadku dokładniejszy
11 cze 17:43