fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomiar ciśnienia Mar185: W otwartym zbiorniku znajduje się ciecz o gęstości 1,23 g/cm3. Manometr u−rurkowy umieszczony na pewnej wysokości w ścianie bocznej zbiornika wskazuje nadciśnienie 0,31 at. Oblicz ciśnienie absolutne ( w Pa) w zbiorniku na poziomie zamontowania u−rurki oraz na jakiej wysokości nad miejscem zamontowania manometru znajduje się lustro cieczy w zbiorniku.
8 cze 09:45